fbpx

ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ~ 2 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ .

ಭಾವಾನುವಾದ : ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ   ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಶಿಕಾಯತ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದೆಷ್ಟು ಮತಭೇದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದೀರೆಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ…

error: Content is protected !!