ಜಾಲಿಮೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೋಲಿಸರು

ಕೊಪ್ಪಳ : ಸತತ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ರೀಲ್ಯಾಕ್ಸ ಮೂಡಿಗೆ ಜಾರಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಕೊಪ್ಪಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ

Read more