ಬಸಾಪುರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ : ೨ ಎತ್ತುಗಳ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಚೆಕ್ಕ್ ವಿತರಣೆ

ಶುದ್ಧ ಕುಡಿವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಪಪಂ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜೂಲಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ೨ ಎತ್ತುಗಳ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಚೆಕ್ಕ್ ವಿತರಣೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ

Read more