fbpx

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೂ -ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ…

error: Content is protected !!