ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲೊಂದು ಮಿರ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆ

ಕೊಪ್ಪಳ : ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮಹಾ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾದಲಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಮಡಿಕೆಕಾಳು ಪಲ್ಯ್ಲೆ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಭಾಜಿ, ಹಾಲು,…