2 ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಸಿಪಿಐ ಆರ್.ಎಸ್.ಉಜ್ಜನಿಕೊಪ್ಪ

All India Duty Meet 2016 ನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆಯ ಆರ್.ಎಸ್.ಉಜ್ಜನಿಕೊಪ್ಪ 2 ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಮತ್ತು 1 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ujjanikoppa (1) ujjanikoppa (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

won Two Gold medals and one Bronze medal in this All India Duty Meet 2016

Please follow and like us:
error