ರಾಮೇಶ್ವರ ಡಾಣಿ : ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನ

teacher

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಗುಮಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಮ್ಮೆಯ  ರಾಮೇಶ್ವರ ಡಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

 

 

 

 

 

 

 

best_Teacher_Rameshwar_Dani (1) best_Teacher_Rameshwar_Dani (2)

Please follow and like us:
error