ರಡ್ಡಿ ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶೇಖರಗೌಡ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ ಆಯ್ಕೆ

ಮಹಾ ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶೇಖರಗೌಡ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ ಆಯ್ಕೆ…ರಡ್ಡಿ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶೇಖರಗೌಡ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..shekaragouda-malipatil-koppal

Leave a Reply