You are here
Home > Koppal News-1 > ರಡ್ಡಿ ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶೇಖರಗೌಡ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ ಆಯ್ಕೆ

ರಡ್ಡಿ ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶೇಖರಗೌಡ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ ಆಯ್ಕೆ

ಮಹಾ ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶೇಖರಗೌಡ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ ಆಯ್ಕೆ…ರಡ್ಡಿ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶೇಖರಗೌಡ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..shekaragouda-malipatil-koppal

Leave a Reply

Top