ಭಾಗ್ಯನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮಡಿಲಿಗೆ.

ಬಿಜೆಪಿ 10 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 08 ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ 07 ಪಕ್ಷತರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 01, 02, 03, 04, 05, 09, 11, 14, 15, 16, ಜಯಭೇರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾರ್ಡ್ 06, 08, 10, 12, 13, 17, 18, 19, ಜಯಭೇರಿ, ವಾರ್ಡ್ 07 ಪಕ್ಷೇತರ ಪಾಲಾಗಿದೆ.13680963_1254672057876254_5335057966396129266_n 13619928_1254672161209577_6102511067154504004_n 13669644_1254672251209568_6749956116066146060_n

Please follow and like us:
error