ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ದಿನ

: ಭಯೋ1245 koppal-adc-ac-dcತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿದ ಭವನದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಭೋಧಿಸಿದರು.

Leave a Reply