ಬೆ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ- 89.63. ಕೊಪ್ಪಳ 75.92, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 56.68% ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನ.

kimmane-rathnakar-1

Leave a Reply