ಪ್ರಕಾಶ ಶಿಲ್ಪಿ “ನನ್ನವ್ವ ” ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ

ಪ್ರಕಾಶ ಶಿಲ್ಪಿಯವರ “ನನ್ನವ್ವ ” ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆಯಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ

avva

Please follow and like us:
error

Related posts

Leave a Comment