ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿಯಿಲ್ಲ, ಕೃಷಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ- ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬರ.

ಕೊಪ್ಪಳ-19- ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬರ ಅಮರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹಿನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳಿರಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯೋ ರೈತನಿಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿಯಿಲ್ಲ, ಕೃಷಿಯಿಲ್ಲದೆ09VZVIJREG1CIVIC_S_1077975f ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ. ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಹುಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಮೈಮರೆತು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ.

Please follow and like us:
error