ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಲಾಠಿ ಏಟು.

13054997_1206838909333859_4409166164915838391_oಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಲಾಠಿ ಏಟು. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೌಕರರ ಪಿ.ಎಫ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ … ಬಡವನ ಕೂಗಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವೇ… ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಬದುಕುವ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಏಳು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಜನರ ಪಿ.ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಜನ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

Please follow and like us:
error