ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮಬಾರಿ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ.

llllll611_nಇಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಸಚಿವರಾದ ನಂತರ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮಬಾರಿ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ರೈಲ್ವೆಸ್ಟೆಶನ್ನಲ್ಲಿ.

Please follow and like us:
error