ಕೊಪ್ಪಳದ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ದಿವಸ್


ಕೊಪ್ಪಳದ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ , ಸಂಭ್ರಮ ದಿವಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿದವರಿಗೆ  ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿದರು.

Please follow and like us:
error