Breaking News
Home / Koppal News-1 / ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಪ್ತಾ ನೇಮಕ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಪ್ತಾ ನೇಮಕ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಪ್ತಾ ನೇಮಕ.

ಕೊಪ್ಪಳ-೨೬, ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಹೆಸರಾಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಪ್ತಾ ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.index

About admin

Leave a Reply

Scroll To Top