You are here
Home > Koppal News-1 > ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಪ್ತಾ ನೇಮಕ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಪ್ತಾ ನೇಮಕ.

ಕೊಪ್ಪಳ-೨೬, ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಹೆಸರಾಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಪ್ತಾ ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.index

Leave a Reply

Top