You are here
Home > Koppal News-1 > ಎಂಜಲ್ ಶೇನ್‌ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ.

ಎಂಜಲ್ ಶೇನ್‌ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ.

ಕೊಪ್ಪಳ-20- ಭಾಗ್ಯನಗರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂಜಲ್ ಶೇನ್‌ಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೮೩.೨೦ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 006

Leave a Reply

Top