You are here
Home > Koppal News-1 > ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಯರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Top