ಇಂದು ಭಾರತ V/S ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಬದ್ಧವೈರಿಗಳ ಕಾಳಗ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬದ್ಧವೈರಿಗಳಾದ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಢಾಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. 

Please follow and like us:
error