ಭಾಗ್ಯನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕೃತ ಘೊಷಣೆ.. ಸಿಹಿಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ.

Please follow and like us:
error