You are here
Home > Koppal News > ಭಾಗ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರೋಡ್ ಶೋ

ಭಾಗ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರೋಡ್ ಶೋ

ಭಾಗ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯ ಧುರೀಣರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು.

Leave a Reply

Top