ಭಾಗ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ರೋಡ್ ಶೋ

ಭಾಗ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯ ಧುರೀಣರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು.

Leave a Reply