ಸೀಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆರತಿಗಳು

ಸೀಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಿಮಿತ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಆರತಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ

Please follow and like us:
error