“ಜಗವ ಸುತ್ತಿದೆ” ವಚನಕ್ಕೆ ಭರತನಾಟ್ಯ : ಗಮನಸೆಳೆದ ಬಾಲಕಿ ಕು.ಸುಮನ್ ಮಹೇಶ್ ಬೆಳವಣಿಕಿ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ “ಜಗವ ಸುತ್ತಿದೆ”  ವಚನಕ್ಕೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿ ಗಮನಸೆಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕು.ಸುಮನ್ ಮಹೇಶ್ ಬೆಳವಣಿಕಿ
Please follow and like us:
error