ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ತೋರೆದು ಬಿ.ಜೆ.ಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ನಾಗರಾಜ ಚಲವಾದಿ ,  ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಟಿಕೇರ್, ಸೋಮಶೇಖರ ಹಿರೇಮಠ, ಪಂಪಣ್ಣ ಕೊಡಲ್, ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಟಿಕರ್, ಗುರುನಾಥ ಉಪ್ಪಾರ, ಶಂಕರ ಉಪ್ಪಾರ, ಮಲ್ಲೆಶಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಬಸವರಾಜ ಸಕ್ಕರಿ,  ಈರಣ್ಣ ಪೂಜಾರ, ಪರುಶರಾಮ ಚಲವಾದಿ, ಬುಡನಸಾಬ, ಫೀರಸಾಬ್, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಮೈಬು
ಇವರು ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ತೊರೆದು ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ೦೭-೦೪-೨೦೧೩ ರಂದು ರವಿವಾರದಂದು ಸೆರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು  

ಬ ಬಾಷಾ ಟಂಗಾವಾಲಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಮಂಜುನಾಥ ಚಲವಾದಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ರೇಣುಕಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಭರಮಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ , ಜೋತಿ ಚಲವಾದಿ, ಶರಣಮ್ಮ ಚಲವಾದಿ, ಭಿಮಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ , ನಾಗರತ್ನ ಚಲವಾದಿ, ಗೀತಾ ಚಲವಾದಿ, ಬಸಮಮ್ ಚಲವಾದಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಚಲವಾದಿ, ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಚಲವಾದಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾ ಬಾಯಿ

Related posts

Leave a Comment