You are here
Home > Koppal News > ಬದನೆ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಹು ಮೋಹಮದ್

ಬದನೆ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಹು ಮೋಹಮದ್

ಕೊಪ್ಪಳದ  

ವ್ಯಾಪರಸ್ತ ಬಾಬ ಪಕ್ರುದ್ದಿನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರ‍್ವಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಬ್ರಮಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ   ಅಲ್ಲಾ ಹು ಮೋಹಮದ್ ಎಂದು ಕಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಬ್ರಮದಿಂದ ತೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Top