ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆ. ೨೧ ರಿಂದ ೨೪ ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಎರಡನೆ ಹಂತದ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

Please follow and like us:
error