ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ   ಕೊಪ್ಪಳದ  ಶ್ರೀ ಗೌರಿಸುತ ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿ ಬ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ್ ನಗರ ಕೊಪ್ಪಳ  ಇವರು ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಕೊಪ್ಪಳದ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು,  ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

Related posts

Leave a Comment