You are here
Home > Koppal News > ಕ ರವೇ (ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರ ಬಣ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ

ಕ ರವೇ (ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರ ಬಣ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ

೩೭೧ ಕಲಂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ (ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರ ಬಣ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ

Leave a Reply

Top