ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಐಆರ್ ಸಿಯ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ ಸೆಂಟರ್ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿ ಲೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು

IRC koppal The light 

Please follow and like us:
error