ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ

 ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಪ್ರೇರಣಾ ಯುವತಿ ಸಂಘ(ರಿ) ಕೊಪ್ಪಳ, ಹಾಗೂ ವಂದೇಮಾತರಂ ಸೇವಾ ಸಂಘ (ರಿ)ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:೧೪-೦೯-೨೦೧೩ ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
Please follow and like us:
error