ಕೊಪ್ಪಳ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಅಪಘಾತ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ

  ಕೊಪ್ಪಳ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಅಪಘಾತ ಇಬ್ಬರೂ  ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ… ಲಕ್ಷ್ಮಕಾಂತ ಮತ್ತ ಜಾನ್ಸನ್ಇವರಿಬ್ಬರೂ   irb police falwar ಎಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಾನ್ಸನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಬಿಜಾಪುರದವರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ…
Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment