ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಯುವ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ್ನಾಗಿ – ಶಿವನಗೌಡ ಹೆಚ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯ್ಕೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ-06-  ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಶಿವನಗೌಡ ಹೆಚ್. ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಯ್ಕೆ.

Please follow and like us:
error