ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಬಿಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಸತೀಶಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರವರಿಗೆ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಶೈಲ. ಬಿ.ಮಠಪತಿ ಪಿ.ಐ. ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರುವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಅಬಕಾರಿ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿ ನಿಷೇಧ ವಿಭಾಗ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ. ದಿ: ೩೧-೦೭-೨೦೧೩ ರಂದು ಬಿಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು

Leave a Reply