You are here
Home > Koppal News > ಕೊಪ್ಪಳದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ.

ಕೊಪ್ಪಳದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ.

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುರುವಾರದಂದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಮಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Leave a Reply

Top