ದಿ.೧೯ ರಿಂದ ೨೩ ರವೆಗೆ ಬಿ.ಎಂ.ಎಂ. ರೋಟರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ.

ಹೊಸಪೇಟೆ-18- ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನೊದಗಿಸುವ ಬಿ.ಎಂ.ಎಂ. ರೋಟರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ-೨೦೧೬ ಇದೆ ದಿ.೧೯ ರಿಂದ ೨೩ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Please follow and like us:
error