ನಗರದ ಎಸ್.ಎಫ್.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ವೇಷಭೂಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಹಜರತ್ ಟೀಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸೈಯ್ಯದ್ ಉವೇಸ್ ಅಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

Please follow and like us:
error