ಡಿ.೧೧ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ.

ವಿಠ್ಠಪ್ಪ ಗೋರಂಟ್ಲಿಯವರ ಸಾಧನೆ, ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಸಮಾರಂಭದ ಕುರಿತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೧ ರಂದು ಸಂಜೆ ೪ ಗಂಟೆಗೆ  ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಿಗಿದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Related posts

Leave a Comment