You are here
Home > Koppal News > ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ರಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ರಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು 
 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿತ್ನಾಳ್ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

Leave a Reply

Top