ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಹೃದಯಾಘಾತ ದಿಂದ
ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ನ ಬೆತನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಾಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದೋ
ನನ್ನ ನಮನ.

Please follow and like us:
error