ನೂರ್ ಗಜಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಹಿರಿಯ ಗೆಳೆಯ ಅಲ್ಲಾಗಿರಿರಾಜ್ ರವರ ನೂರ್ ಗಜಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೇ ದಿ. 23ರಂದು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಬನ್ನಿ….

Leave a Reply