ವಾರ್ಡವಾರು ಮತದಾನದ ಮಾಹಿತಿ

Polling Percentage Chart (Ward wise)
ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

https://docs.google.com/file/d/0B6mjD5QT8mdGQ3p3d3lJektqNlU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B6mjD5QT8mdGQ3p3d3lJektqNlU/edit?usp=sharing

Please follow and like us:
error