ಬ್ಲಾಲ್ ಬೆರಿ, ಜೀಮೇಲ್, ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರೇ ಎಚ್ಚರ, ಎಚ್ಚರ! – ಜುಲಿಯನ್ ಅಸ್ಸಾಂಜ್

ಲಂಡನ್, ಡಿ.2: ಜೀಮೇಲ್, ಐಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆರಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಕಿಲೀಕ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಜುಲಿಯನ್ ಅಸ್ಸಾಂಜ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಮಾರು 287 ಫೈಲುಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂಜ್, ವಿಕಿಲೀಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 150 ಕಂಪನಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಯಲುಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಫಲವಾಗಿ ಮಾಫಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂಜ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Julian Assange claims BlackBerry, iPhone and Gmail users are ‘screwed’
This time last year Julian Assange was the darling of the internet world as his WikiLeaks organisation began flooding the web with thousands of cables allegedly sourced from a soldier serving in the US army.
One year on and his world has changed dramatically. Assange has been dragged through a court case that saw him extradited to Sweden to face several charges, and he has fallen out spectacularly with his former allies at The Guardian.
Nevertheless, the anti-government campaigner is still beating the drum for more insight into the practices of those in power by claiming that they are covertly monitoring popular social services and devices used by citizens across the world.
Speaking at the launch of a new publication from Wikileaks, Spy Files, looking at firms that supply monitoring systems to governments, Assange said such technology is creating a “totalitarian surveillance state” as popular services are routinely monitored.
“Who here has an iPhone? Who here has a BlackBerry? Who here uses Gmail? Well, you’re all screwed. The reality is that intelligence contractors are selling right now to countries across the world mass surveillance systems for all those products,” he told those at the event.
The publication contains details on 160 companies that sell such intelligence products, and comes after several nations in the Arab world were accused of such practices in an attempt to quell protests that flared up throughout the year.
While it’s probably not the case that the UK government is monitoring every email out there for details on people arranging to go to the pub on Friday night, it’s an interesting point to bear in mind as we use digital technologies to run our lives and leave everything we write open to monitoring by unseen agencies.
Please follow and like us:
error