ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ-15- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕೊಪ್ಪಳ ಸಂ. ೨೦೧೪- ೧೫ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಬೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ ೨೧-೦೯-೨೦೧೫ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ೧೧:೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಬೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
Please follow and like us:
error