ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಗಳಾದ ಡಾ. ಭಾಸ್ಕರರಾವ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಗಳಾದ ಡಾ. ಭಾಸ್ಕರರಾವ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ

Please follow and like us:
error