ಚುನಾವಣೆ : ಜಿ.ಪಂ.-೮೦, ತಾಪಂ-೨೦೭ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ ಫೆ. ೦೫ (ಕ ವಾ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಒಟ್ಟು ೮೦ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ೨೦೭ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ : ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೩೨, ಬಿಜೆಪಿ-೨೨, ಜೆಡಿಎಸ್-೦೭, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)-೦೧, ಕೆಜೆಪಿ-೦೧, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ-೦೨, ಪಕ್ಷೇತರ-೧೫ ಸೇರಿದಂತೆ ೮೦ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು,  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಒಟ್ಟು ೨೯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ೧೨೭ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ.
      ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ೧೭ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೦೬, ಬಿಜೆಪಿ-೦೪, ಜೆಡಿಎಸ್-೧, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)-೦೧, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೫ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.  ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೨೩ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೧೦, ಬಿಜೆಪಿ-೦೭, ಜೆಡಿಎಸ್-೦೨, ಕೆಜೆಪಿ-೦೧, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೩ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೨೯ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೧೧, ಬಿಜೆಪಿ-೦೯, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ-೦೨, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೪ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೧ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೦೫, ಬಿಜೆಪಿ-೦೨, ಜೆಡಿಎಸ್-೦೧, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೩ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿ : ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಒಟ್ಟು ೨೦೭ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೯೨, ಬಿಜೆಪಿ-೬೯, ಜೆಡಿಎಸ್-೧೨, ಬಿಎಸ್‌ಪಿ-೦೧, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)-೦೬, ಜೆಡಿಯು-೦೧, ಪಕ್ಷೇತರ-೨೫ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.  ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ೧೦೯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ೨೬೮ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.
     ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಒಟ್ಟು ೫೦ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೧೧, ಬಿಜೆಪಿ-೨೫, ಜೆಡಿಎಸ್-೦೨. ಬಿಎಸ್‌ಪಿ-೦೧, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)-೦೩, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೮ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೬೭ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೩೯, ಬಿಜೆಪಿ-೧೫, ಜೆಡಿಎಸ್-೦೫, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೮ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.   ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೫೬ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- ೨೨, ಬಿಜೆಪಿ-೨೦, ಜೆಡಿಎಸ್-೦೨, ಸಿಪಿಐ-೦೧, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)-೦೩, ಜೆಡಿಯು-೦೧, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೭ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.   ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೩೪ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೨೦, ಬಿಜೆಪಿ-೦೯, ಜೆಡಿಎಸ್-೦೩, ಪಕ್ಷೇತರ-೦೨ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 
     ಜಿ.ಪಂ. ಮತ್ತು ತಾ.ಪಂ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಫೆ. ೦೮ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Please follow and like us:
error