೮೦ ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಜನಪದ ಗಾಯನ

ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೮೦ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಗಾಯಕ ಜೀವನಸಾಬ್ ಬಿನ್ನಾಳ ಕಲಾ ತಂಡದವರು ಜನಪದಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರು.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment