ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು
= 61 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು 
Qlfcn:
ಪಿಯುಸಿ

ವಯಸ್ಸು:
18-40 
 ಶುಲ್ಕ:
100 ಅಥವಾ 200

ಕೊನೆಯ 
ದಿನಾಂಕ:
21-7-2015 ಸಹಾಯವಾಣಿ
08392-277019 / 273229.

Please follow and like us:

Leave a Reply