ದಿ: ೧೬-೧೨-೨೦೧೪ ರಂದು ವಿದ್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

 ಕೊಪ್ಪಳ : ದಿ: ೧೬-೧೨-೨೦೧೪ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦-೦೦ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ೫-೦೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ನಿಗಮದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ (ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಫಿಡರ್) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸನಿಂದ ಡಿಪ್ಲಮೋ ಕಾಲೇಜು ವರಗೆ ವಿದ್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply