ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ೬೯ನೇ ಸ್ವಾಂತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

Please follow and like us:
error